Bronnen en Krachtplaatsen in NL & Be

Grafveld bij Dalfsen, Overijssel  Grafveld bij Dalfsen, Overijssel

124 Geschreven in juni/juli 2023     

je vindt het grafveld bij de Oude Middenweg in Dalfsen  (Zie OpenStreetMap.org).


Klik hier voor een close-up van het informatiebord


In februari 2015 vondt men een groot grafveld van 120 bij 30 meter van de Trechterbekercultuur in Dalfsen; het grootst gevonden grafveld van Europa uit de periode van de hunebedbouwers!
Op de foto hierboven zie je een pad in het gras dat bij een zandbak en twee houten zetels uitkomt. Wanneer je voorbij deze zandbak en zetels bent zie je op de foto hiernaast dat het pad vervolgt langs een tijdstrap en vervolgens een grafheuvel met een doorsnede. In deze "grafheuvel" zijn ronde banken geplaatst en op de grond heeft men een zonnewijzer gemaakt in de betegeling. De twee houten zetels verwijzen naar een latere begraving van 1500 jaar geleden uit de Mero­ving­ische tijd van de heer en dame van Dalfsen. Het echtpaar was met rijke grafgiften hier begraven zoals glazen bekers, sieraden, mantelspelden en wapens. Het echtpaar wordt genoemd op de eerste trede van de even verderop gelegen tijdstrap (zie foto hiernaast). Met een trede lager maken we een stap naar de periode 3200 jaar geleden, alwaar boeren uit de ijzertijd hier bijeenkwamen om te vergaderen (een Ding-plaats?).
De volgende trede naar beneden brengt ons bij de Trechtbekercultuur die hier in de periode van 5500 tot 4700 jaar geleden vestigden en hier hun dierbare overledenen een plaats gaven. Met nog een trede lager komen we in de periode van 6000 tot 5000 jaar geleden, toen zouden hier jager-verzamelaars o.a. een vuurtje gestookt hebben. Men vond karresporen uit verschillende tijdvakken die lieten zien dat hier al 5000 jaar lang mensen een oude weg volgden op een verhoogde zandrug. Hier leefden ze en begroeven ze hun doden. Men vond in het grafveld een aarden heuvel van 30 bij 4 meter die zo'n 5000 jaar geleden opgeworpen is; een soort hunebed zonder stenen dus (onder de voortuin/stoep/straat voor de huizen aan Langzwaard 6 - 8 - 10). Men vondt hier 137 graven van mensen uit de Trechterbekercultuur, ze waren allen op hun linkzijde begraven en hadden o.a. trechterbekers in hun graf mee gekregen. Men heeft slechts één crematiegraf gevonden (graf 135 vlakbij het aarden hunebed). Een groot deel van de graven (44%) was oost-west gericht, evenals de natuurlijke zandrug oost-west gericht was. De andere graven waren noord-zuid gericht (25%), noordoost-zuidwest (17%) en noordwest-zuidoost (14%). Echter, net als in de hunebedden zijn er hier bijna geen menselijke resten gevonden (wel enkele kiezen en een deel van een kaak), die waren allen al helemaal vergaan. Wat men wel aantrof waren de afdrukken in de grond waar de lichamen gelegen hadden; lijksilhouetten.
Naast de 137 graven uit de Trechterbekerperiode zijn er hier ook 4 graven gevonden uit de Enkelgrafperiode, resten van een grafheuvel uit de Klokbekerperiode, een grafveld uit de Late Bronstijd en een klein grafveld uit de Vroege Middeleeuwen (Merovingische periode).
Men vondt tevens de resten van een gebouw van 7 bij bijna 5 meter op een zandrug naast de zandrug van het grafveld waarbinnen een graf uit de Enkelgrafperiode. In enkele bronnen spreekt men hierover als een huis of boerderij, maar het kan ook een dodenhuis / cultusplaats geweest zijn waar vanuit men overledenen een plaats gaf op het grafveld (gebouw stond onder de huizen aan de Merovingen 20/22).
Achter de huizen aan de Merovingen 20/22 en naast/onder het huis aan de Oude Middenweg 2 vond men een klein grafveld van negen graven uit de Merovingische tijd waaronder twee graven met rijke grafgiften van een man en een vrouw die als De Heer en de Dame van Dalfsen bekend zouden worden. Zoals op het kaartje hiernaast te zien bevonden de meeste graven zich onder de huidige bebouwing en niet onder het hedendaagse archeologische monument. De locaties aangegeven op de bordjes moet je dus met een flinke korrel zout nemen.
 (Geraadpleegde bronnen: vd.Velde/Bouma/Raemaekers Blz.13, 25-26, 35, 54-57, 58-61, 200-202Academia.edu vd.VeldeArcheologie.nlArcheologieOnline.nl MerovingischArcheologieOnline.nl TrechterbekerDalfsennet.nlHistoriek.net MerovingischHistoriek.net TrechterbekerHunebeddeninfo.nlNemokennislink.nlNOS.nlNWO.nlOosterdalfsen.netPlaatsengids.nlRUG.nl PDF Blz.7-10SchatvanDalfsen.nlYouTube.com en Wikipedia)


Krachtplaats
Op een warme zomerse dag in juni 2023 ben ik naar Dalfsen geweest en heb ik het archeologisch monument bezocht ten ere van de vondsten die er hier gedaan zijn. Ik heb eerst rustig alles bekeken en foto's gemaakt. Verwijzingen naar de archeologische vondsten zijn op speelse wijze in de lange groenstrook tussen de huizen van de Oude Middenweg en de straten Langzwaard en Barnsteen aangebracht. Nadat een rondje had gelopen en foto's had gemaakt langs het Langzwaard, de Barnsteen en aan de andere kant weer terug langs de Oude Middenweg, liep ik nogmaals hetzelfde rondje met de wichelroede. Daarbij maak ik mezelf zoveel mogelijk leeg en focus ik mezelf op waar het sterkste krachtcentrum zou kunnen zijn. Ik kwam uit op het open stukje aan deze kant van de weg op de foto helemaal rechtsboven, bij de bomen, rechts van het pad uit lossen stenen. Dit bleek vlakbij het aarden hunebed te zijn en bij een graf uit de bronstijd  (zie vd.Velde/Bouma/Raemaekers Blz.56).  Volgens de informatie op de tegel zou hier een lijksilhouet zijn gevonden, die rond de tegel op de foto hieronder 's nachts met de straatverlichting geprojecteerd wordt. Deze locatie had naar mijn gevoel de sterkste energie, mogelijk dat men daarom hier weinig geconstrueerd heeft; alleen enkele tegels op de grond en er staan enkele bomen. Je kan hier wellicht even gaan zitten voor een meditatie, maar je bevindt je midden in een woonwijk dus je hebt weinig privacy.

Martin Roek